Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                Γιαννιτσά 20/11/15
΄΄Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ΄΄                                         A.Π 110
χι στ νομιμοποίηση τς διαστροφς  

πως εναι γνωστ κυβέρνηση φερε σ δημόσια διαβούλευση – κα σύντομα πρς ψήφιση – νομοσχέδιο γι νέο «σύμφωνο συμβίωσης» πο πεκτείνεται κα στοςμοφυλοφίλους. Σύμφωνα μάλιστα μ δήλωση το πουργο:«Τ τομα πο συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης θ ποκτον καθεστς παρόμοιο μ ατ τν γγαμων, κα πρόσβαση σπλθος δικαιωμάτων».
  

Σχετικ μ τ ζήτημα τς μοφυλοφιλίας,  λόγος το Θεο, πο χει διαχρονικ ξία κα δν πόκειται στς μεταβολς τννθρώπινων συμβάσεων, εναι ξεκάθαρος:  σχέση ατ ποτελεμετάλλαξη τς φυσικς χρήσης το νθρώπινου σώματος, ποδν εναι πλς «βδέλυγμα» (Λευιτ. ιη΄22) κα «σχημοσύνη»,λλ συνιστ «παρ φύσιν» κατάσταση (Ρωμ. α΄ 26-27). κατάσταση ατή, σύμφωνα μ τ διδασκαλία τς πίστης μας, ετελίζει τ νθρώπινο πρόσωπο, κα ματαιώνει τ σκοπ τςπάρξεώς του, τν κοινωνία του μ τ Θεό.  

λλά, κι ν κόμη διαφορομε γι τν λήθεια, πως μς τν ποκαλύπτει κενος πο μς δημιούργησε, μπορομε νδιδαχθομε π τν δια τ φύση. Εναι ραγε ποτ φικτ π τσυμβίωση μοφύλων ν προέλθουν νέοι νθρωποι; Γιατί λοιπν προσπαθομε ν ξομοιώσουμε τ φύσικο μ τ φυσικό, καμάλιστα μ νόμο;  γνοομε τ δύναμη τς φύσης κα τς συνέπειες πού πιφέρει ποιαδήποτε προσπάθεια διασάλευσης τς τάξης της;  

 πιχειρούμενη ατ ξομοίωση ποτελε πιπλέονρολογιακ βόμβα στ θεμέλια το θεσμο τς οκογένειας, τοκυττάρου ατο τς κοινωνίας, π τ λειτουργία το ποίουξαρτται τ μέλλον της. ταν μάλιστα τ δημογραφικπρόβλημα στ χώρα μας εναι διαίτερα ξυμμένο, τσι πού νσυνιστ ρατ πειλ γι τν δια τν θνική μας πόσταση, εναι δυνατν μες ν συζητομε γι τν φαρμογ τέτοιου νομοσχεδίου;  

ξάλλου  θεσμοθέτηση τς μοφυλοφιλίας ς νόμιμης μορφς συμβίωσης ρχεται σ ντιδιαμετρικ ντίθεση μ τν παράδοσή μας, μ τς ξίες το Γένους μας. Τς ξίες ατς πογι χιλιάδες χρόνια γαλούχησαν τς γενις τν λλήνων,ναδεικνύοντας τόσους ρωες κα γίους μέχρι κα τς μέρες μας. Στ νομα ποις «προόδου» ραγε καλούμαστε νπεμπολήσουμε μι τόσο πολύτιμη κληρονομιά;  

Δν πρέπει πίσης ν μς διαφεύγει πς σ πόμενη φάση τν λόγω «σύμφωνο» ναμένεται ν «λοκληρωθε», παρέχοντας τ δυνατότητα στ μόφυλα ζευγάρια ν υοθετον παιδιά, κάτι πο δη «μελετται», πως δήλωσε  πουργός. Ποις μως θμπορέσει ποτ ν περιγράψει τς ψυχοπαθολογικς διαταραχς πο πρόκειται ν δημιουργηθον στ παιδι κενα πού, ντ νγνωρίσουν πατέρα κα μητέρα, θ μεγαλώνουν μ «γονέα Α» κα«γονέα Β»; Ποις χει τ δικαίωμα ν γκληματε κατ’ ατν τν τρόπο σ θες παιδικς ψυχές;   

λλά, κι ν κόμη παραβλέπαμε λα τά λλα, θ πρεπε τουλάχιστον ν μς παραδειγματίζει  στορία, πο στν περίπτωση τν πόλεων τν Σοδόμων κα τς Γομόρρας πέδειξε περίτρανα ποι εναι  φυσικ κατάληξη τν κοινωνιν ποπιμένουν ν περιφρονον πιδεικτικά τούς νόμους τς φύσης κατο Θεοποιος πισκεφθε τ Νεκρ Θάλασσα, πο κάλυψε μιγι πάντα τν περιοχ κείνη, μπορε ν σχηματίσει μι μυδρεκόνα γι τ τί συνέβη τότε, ταν «βρεξε φωτι κα θειάφι πτν οραν κα τος κατέστρεψε λους» (Λκ. ιζ΄ 29, Γέν. ιθ΄ 24-25).  

σχυρίζονται τι μι ενομούμενη πολιτεία πρέπει νναγνωρίζει σότιμα σ λους τούς πολίτες της τ δικαίωμα τοατοπροσδιορισμο το σεξουαλικο τους προσανατολισμο.φο λοιπν ναγνωρίζει νομικ τ συμβίωση τν τεροφύλων,ποχρεοται ν κάνει τ διο κα μ τ ζεύγη τν μοφύλων. Μτν δια λογικ μως, μήπως θ πρεπε ν ναγνωρίσουμε ς νόμιμες μορφς συμβίωσης κα τος λλους σεξουαλικος προσανατολισμούς: πρς περισσότερους το νς συντρόφων, πρς νηλίκους, πρς ζα, πρς νεκρούς;  

Λυπούμαστε γι τ κατάντημα στ ποο μς χουν φέρει, νπρέπει ν μιλομε κα ν γωνιζόμαστε γι πράγματα ατονόητα κα αταπόδεικτα.  

Καλομε τ λαό μας ν ξεσηκωθε νάντια στος σχεδιασμος γι τν πνευματικ κα φυσικό του φανισμό, διατρανώνοντας μκάθε νόμιμο τρόπο τν ντίδρασή του στ συζητούμενο νομοσχέδιο.   

Καλομε τν πουργ Δικαιοσύνης, στω τν στατη ατρα, τιμώντας τν ψηλ θέση πο το χει δοθε, ν ποσύρει τ ν λόγω νομοσχέδιο κα ν τ ντικαταστήσει μ νέο, πο θστηρίζει τ δοκιμαζόμενη λληνικ οκογένεια κα μάλιστα τν πολύτεκνη.  

Καλομε τος βουλευτς ν ναλογισθον τ βάρος τςστορικς τους εθύνης, τ μακραίωνη στορία κα παράδοση τολαο πο κλήθηκαν ν πηρετον, κα ν μ συνεργήσουν μ τν ψφο τους στ νομιμοποίηση το σοδομισμο.  

Πιστεύουμε τι  Παναγία μας,  καταφυγ κα πέρμαχος το Γένους μας, δ θ πιτρέψει ν συντελεστε στν πατρίδα μας ατ τ «σχατον ασχος».  
                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
                                                                                                 ΜΠΕΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου