Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣΟΧΉ ! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Τ.Α (ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ)

Σύμφωνα με το νόμο 4152/13 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ α 107/9-5-13 από 1 Μαΐου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου επιβάλλετε σε όλες της ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων ( Ε.Ε.Τ.Α.) Στην περιοχή μας ανέρχεται σε 4-5 €/τ.μ.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
α) Που έχουν ακίνητο το οποίο τους ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, ή επικαρπία ή ποσοστό αυτού και με την προϋπόθεση ότι αυτό αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία τους .  
β) τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα μέλη που δηλώνονται στο Ε1 οικ. έτους 2013 γ) οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 30000 υπολογίζονται τα εισοδήματα του πίνακα 4 του Ε1 2023 και όχι τα πολυτεκνικά η άλλα βοηθήματα .
δ) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του έτους 2010  (σύμφωνα με το έντυπο Φ.Α.Π.  που έχει αρχίσει  να αποστέλλεται ) δεν ξεπερνά τις 150000 οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10000 για κάθε προστατευόμενο μέλος. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την αρμόδια ΔΟΥ και να  ρυθμίσουν το τέλος στο 0.5 € /τ.μ. και να γλυτώσουν αρκετά χρήματα.          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου